Multilingual Turkish Dictionary

RATION

RATION : French Turkish

"[la] yiyecek payı, tayın; pay"

"RATION" IN Other Languages

RATION : English Azerbaijani Turkish

n. 1] rasional, pay, yem miqdar 2] ərzaq, azuqə
v. 1] normalaşdırmaq, məhdudlaşdırmaq [nəyinsə verilməsini] 2] ration out payını vermək

RATION : English Turkish Redhouse

a.tionräş'ın, rey'şın isim
pay, hisse.
vesika ile verilen miktar.
tayın, er azığı. fiil vesika ile dağıtmak; karneye bağlamak

RATION : German Turkish

pay; ask. tayın