Multilingual Turkish Dictionary

German Turkish

German Turkish
ABGEKLÄRT : German Turkish

s. abklären

ABGEKÄMPFT : German Turkish

l. mit. yipranmis hale gelmis; muharebe kudre-tini kaybetmis
allg. yorgun, bitkin

ABGELEBT : German Turkish

kocamis; eli ayagi tutmaz olmus; takattan düs-müs

ABGELEGEN : German Turkish

l. uzak, tenha, ucra, kus ucmaz kervan gecmez; kuytu, irak
(Stadtviertel) kenar, sapa. Obwohl der Ort recht ~ war,
.. Yerin sapahgina ragmen

ABGELEIERT : German Turkish

s. abgedroschen

ABGELTEN : German Turkish

l. (geldlich) hakkmi ödemek; tazminat vermek
(durch Gegenleistung) bedelle, ivazia ifa etm

ABGEMESSEN : German Turkish

l. ölcülü, mevzun
resmi, teklifli

ABGENEIGT : German Turkish

l.mühalif, düsman, sevmeyen, aleyhtar
isteksiz; e-r S. nicht ~ sein bsin aleyhinde bulunmamak ^heit / nefret, isteksizlik, aleyhtarlik

ABGEORDNETE : German Turkish

m/f l. pari. milletvekili, mebus, sayiav
muralihas, delege
mümessil, temsilci
n.haus n;
n.-kammer / parlamento, (Türkei): Büyük Millet Meclisi; Kamutay
n.sitz m milletvekilligi, mebusluk, temsiicilik, sayiavilk

ABGERISSEN : German Turkish

l. (Haus usw.) yikik
(schäbig gekleidet) yirtik pirtik; üstü basi kalmamis; hirpant, dilencivari; pejmürde kiyafet;yalinayakbasikabak;kilik klyafet köpeklere ziyafet; bir don bir gömiek; V: bitirim, adadiyoz, pirpin
(zusammenhangslos) kesik kopuk; insicamsiz; sebkurabittan, siyakusibaktan mahrum; daginik;
er Knopf kopuk dügme

ABGESANDTE : German Turkish

mlf l. haberci, ulak, sai, öndüc, tatar, posta; va.: kasit, berit, peyk
pol. mümessil, delege, muralihas, elci, sefir
(Beobachter) rasit, müsahit

ABGESCHIEDEN : German Turkish

l. ayrilmis, uzak, tenha, münzevi, irak
(tot) müteveffa, ölii, mertium, rahmetli; kallbini dinlendirmis

ABGESCHLOSSEN : German Turkish

l. vgl. abschließen
tccrit edilmis, ayrilmis
(in sich) tamam olarak; kül halinde nievcut
(abgerundet) törpülenmis, müdevverlestirilmis

ABGESCHMACKT : German Turkish

l. tatsiz tuzsuz; pestcnkerani
fig. sacma sapan; mantiksiz, rnanasiz, münasebetsiz Shelt / tatsizIik, miinasebetsizlik

ABGESEHEN : German Turkish

l. (von) sarfmazar (m. Abi.); bir yana; bs dismda; sadet disi; bertaraf
(auf) matuf, kastedilmis; ~ davon bundan sarfmazar; bundan baska; bunu bir tarafa birakalim

ABGESPANNT : German Turkish

yorgun, bitkin, takatsiz; F tursu gibi; ~ sein a. kafasi bulanmak °helt / yorgunluk, bitkinlik; hatir perisanligi

ABGESPIELT : German Turkish

(Film, Schallplatte) Tazia kullanilmis; yipranmis

ABGESTANDEN : German Turkish

l. dura dura bozulmus; bayat; taze degil 2,ßf;. tatsiz, bozuk

ABGESTELLT : German Turkish

~ sein (auf) hesapli olm.; birkonuda toplanmis bulunmak 9glels n sube hatti °hebel m durdurma kolu "räum m sandik odasi ^Vorrichtung / durdurma dü- zeni

ABGESTORBEN : German Turkish

l. Olmüs
(Art, Baum) kurumus, kiiru
(erstarrt) ölmüs gibi; uyusuk
(gefühllos) duygusuz, hissiz

ABGESTUMPFT : German Turkish

l. küt, güdük; neu kopmus; kesik
(empfindungslos) hissiz, kör, vurdumduymaz, hayvanlasmis
(gleichgültig) lakayt, kayitsiz

ABGETAN : German Turkish

l. s. abtun
(erledigt) olinus bitmi?
(überholt) maziye kansmis; demode. Damit ist die Sache noch nicht ~. Is bununia bitmez

ABGEWINNEN : German Turkish

l. (j-m et.) elinden kazanmak; almak, elde etm.; iceri sokmak
{e-r S. Geschmack ~) hoslanmak
(dem Meer Land ~) denizi doldurmak; dem Meer ab-gewonnenes Land dolma

ABGEWÖHNEN : German Turkish

(j-m et.) huyundan, itivadindan vazgecirmek; sich et. ~ bir ädetten vazgecmek

ABGEZEHRT : German Turkish

son derecede zayiflamis; karakuru; ~ sein a. surati kasik kadar kalmak