Multilingual Turkish Dictionary

German Turkish

German Turkish
ABBLATTEN : German Turkish

ir bitkinin yapraklarini ayri ayn yolmak (kopar-mak)

ABBLENDEN : German Turkish

l. phol. diyaframi daraltmak
(Licht) körlet-mek, karartmak, maskelemek; isigi örtmek
(Schein-werfer) projektörleri kismak °ung / isiklann kBrIetilmesi

ABBLITZEN : German Turkish

F intr. muvaffak olmamak; atlatilmak; j-n ~ lassen bastan savmak; atlatmak, reddetmek

ABBLOCKEN : German Turkish

(Sport) l. (verhüten) mani olm., önlemek
(Schlag) celmek, savu^turmak, defetmek

ABBLÄTTERN : German Turkish

intr. \\. (Pflanze) yaprak dökmek
(Verputz, Furnier usw.) pul pul olm.
(Haut, Rinde) kaviamak, kalkmak; abgeblättert kalkik

ABBLÜHEN : German Turkish

intr. l. (Pflanze) cicegi düsmek
flg. solmak

ABBRAND : German Turkish

m techn. l. maden eritme kaybi
kavurma tortusu

ABBRAUSEN : German Turkish

l. (a. sich ~) dus yapmak
(Pflanzen) su serp-mek
inir. F hizia gitmek, ayrilmak, hareket etm

ABBRECHEN : German Turkish

(r. l. kirmak, koparmak
(Mauer, Brücke usw.) yikmak
(Beziehungen, Kampf, Verhandlungen) kesmek, katetmek
(Lager) bozmak, kaldirmak
(Spiel, Urlaub usw.) yanda birakmak
(Zelt) toplamak, kaldirmak, sökmek
(Arbeit)paydos borusu calmak; islere devam etmemek
(niederreißen) hedmetmek, yikmak
(Belagerung) kaldirmak; intr. l.(Redner) kisa kesmek, sözüne devam etmemek
(von selbst) kirilmak, kopmak; alle Brücken hinter sich ~ flg. geri ile irtibatini kesmek; geri dönme irnkänmi ortadan kal-dirmak; Das Brettende brach ab. Tahtanin ucu kopup kurtulmu§

ABBREMSEN : German Turkish

l. frenlemek
fig. yava^latmak

ABBRENNEN : German Turkish

intr. (Haus usw.)tamamiyle yanmak; kül haline gelmek; tr. l. yakarak yok etm.
(Feuerwerk)ateslemek
(Stahl) celige su vermek; s. a. abgebrannt

ABBRINGEN : German Turkish

l. (von e-r Gewohnheit) b-ni bir ädetten vaz-gecirmek
(von er Meinung) fikrini degistirtmek; aklim celmek
(von e-m Vorhaben) planini biraktirmak; maksadindan vazgecirmek; caydirmak; karanndan dön-dürmek
(von der Verfolgung e-s Zieles) hedeften ce-virmek
(vom rechten Weg) dogru yoldan cevirmek,ayirmak
(vom Thema) sadetten harice cikarmak; konudan uzakla§tirmak; die Hunde von der Spur ~ köpekleri ^a^irtmak; sich nicht ~ lassen l. (von e-r Mei-nung) bildiginden §a§mamak
b$ üzerinde israria dur mak

ABBRUCH : German Turkish

m l. (e-s Hauses usw.) kir(il)ma, yik(il)ma
(e-r Tätigkeit) kesilme, durdurulma, inkita
(des Unter-richts vor den Jahresprüfungen) ders kesimi; ~ tun l. (e-r P.) zarar vermek; magdur etm.; itibanni bozmak
(e-r S.) halel (nakisa) getirmek; klymetten düsürmek; ket vurmak; sekte vermek
(j-s Ehre) kücültmek; nakiselendirmek. Das Haus wurde auf ~ gekauft. Ev yikilmak üzere satin alindi.
arbeiten pl. sökme isleri
steine p(. moloz
Unternehmer m yikici

ABBRUMMEN : German Turkish

F tr. (Strafe, seine Zeit) gecirmek; intr. ayrilmak; kacip gitmek

ABBRÖCKELN : German Turkish

intr. l. (Verputz) cözülmek; parcalara ayril-mak; pul pul dökülmek; ufalanmak
(Widerstand) azalmak
(Preise, Kurse) yava; yava§ inmek

ABBRÜHEN : German Turkish

(Gemüse usw.) ha^lamak; kaynar suya daldirmak; s. a. abgebrüht; 2 n su ütüsü

ABBUCHEN : German Turkish

hesaptan indirmek

ABBUSSELN : German Turkish

F sapir supur öpmek; sich ~ F öperlemek (V); öpüsmek

ABBÖSCHEN : German Turkish

ayirlastirmak, sevlendirmek, meyil vermek

ABBÜRSTEN : German Turkish

l. (Staub) fircalayarak kaldirmak (cikarmak)
(Anzug)fircalayarak temizlemek
(j-n) F adamakilli payiamak

ABBÜßEN : German Turkish

ir cürmün cezasini cekmek

ABC : German Turkish

n l. alfabe, elifba
flg. (Grundkenntnisse) temel bilgiler
buch n alfabe kitabi; silaber

ABC-SCHÜTZE : German Turkish

m okumayi ögrenen talebe

ABC-STAATEN : German Turkish

pl. (seit 1945) Arjantin, Brezilya, Sili ABC-Waffen pl. nükleer, biyolojik ve kimyasal silählar

ABDACHEN : German Turkish

l. seit. damini kaldirmak
(Gelände) sev §eklini vermek; evlendirmek; egim verdirmek; sathi-mail yapmak; sich ~ sevlenmek; $ev halinde inmek °ung / l. az meyilli satih; sev, bayir, maile, sathimail, versan, aklan, egim
geol. epolman