Multilingual Turkish Dictionary

German Turkish

German Turkish
ABDAMPF : German Turkish

m techn. cürük istim ^dampfen l. tebahhur etm.; buharlasmak
(Schiff, Zug; F a. P.) hareket etm., kalk-mak; ~ lassen l. tephir etm., buharlastirmak
F (P.) a) hareketine mani olmamak b) bastan savmak; defet-mek, atlatmak; bir ret cevabi vermek °dämpfen l. techn. istimi kesmek
(Stimme, Ton) sesi hafifletmek
(Spei-sen) etüvde kurutmak; buguda pisiimek
(Bewegung) bir hareketin hizim kesmek; aas grelle Licht ~ i§igin cigligini tathla^tirmak
dampfschale / ehem. kapsül-dämptung / l. techn. istimi kesme
(e-r Stimme, e-s Tones) hafifletme
(von Speisen) buguda pi;irme
(e-rBewegung) hizini kesme

ABDANKEN : German Turkish

l. (Herrscher) tahttan tiacindan, saltanattan) feragat etm.; tahtütacmdan vazgecmek
(Minister) istifa etm., cekilmek; abgedankt l. (Offizier) emekli
(Be-amter) istifa etmis; cekilmi; °ung / l. (Thronverzicht) tahttan (tacmdan, saltanattan) feragat; terki saltanat
(Rücktritt) istifa, cekilme
(Entlassung) terhis
rel.(Beerdigung) tedfin °ungs.erklärung / feragat beyan-namesi Qungs.urkunde / feragatname

ABDARBEN : German Turkish

sicfi et. ~ k-ni bsden mahrum etm.; sich et. vom Munde ~ bogazindan kesmek; yemeden icmeden tasarruf etm.; b^i di§inden tirnagindan artirmak

ABDARREN : German Turkish

finnlamak

ABDECKEN : German Turkish

l. üstünü (od. örtüsünü) acmak
(Haus) damini kaldirmak
(Tisch) sofrayi kaldirmak (od. toplamak)
(Tier) derisini yüzmek
phot. bir kismim örtmek
(Schulden) ödemek
Fb. marke etm.; markelemek
(m. e-r Plane) örtmek; nicht ~ Fb. demarke etm. ^e^ m deri yüzücü °ung / (e-s gegnerischen Spielers) Fb.markaj

ABDELNASSER : German Turkish

n. or. Abdünnäsir

ABDERIT : German Turkish

m lit. bön, saf, ahmakca kisi

ABDICHTEN : German Turkish

l. (Austrittsstelle) sikistirmak
(Schiffsplan-ken) kalafatlamak
techn. contalamak; salmastra sar-mak; lök(ün)lemek °ung/ l. siki§tir(il)ma
kalafat
techn, conta, paking, salmastra

ABDICKEN : German Turkish

(Saft u.a.) koyuca kaynatmak

ABDIENEN : German Turkish

l. mil. (seine Zeit) hizmet müddetini doldurmak•
(e-e Schuld) hizmetle ödemek

ABDINGEN : German Turkish

(j-m et.) pazarlikla fiyatmi indirmek

ABDOMEN : German Turkish

n an. batin, abdomen 91nal oatnt, abdominal-inalfüBe p(.
yüzme bacaklan

ABDORREN : German Turkish

kurumak; corak hale gelmek

ABDREHEN : German Turkish

tr. l. büküp cikarmak; cevirerek kirmak (ko-parmak)
(Gas, el. Strom usw.) kapamak
teclin. cevirmek; torna etm.
(Schrauben) vidalanni cikararak sökmek
(Hals) boynunu koparmak; intr. (Flugzeug, Schiff) istikametini degistirmek; e-m Sdilüssel den Bart ~ anahtan cevirirken di§ini kirmak; Man hat den Was-serhahn nicht abgedreht, und jetzt tropft er in einem fort. Musluk acik kalmis, sinl §inl aklyor

ABDRESCHEN : German Turkish

srit. harman savurmayi bitirmek; harman etm.; s.a. abgedroschen

ABDRIFT : German Turkish

y s. Abtritt

ABDRINGEN : German Turkish

(j-m et.) zoria kabul ettirmek

ABDROSSELN : German Turkish

techn. (z. B. Dampf) kismak

ABDRUCK : German Turkish

m l. tabi, basi
(Exemplar) kopya, suret, nüsha
(Probe^) tashih provasi
(Siegel) mühür, damga
(SchuhQ, FuKS, Finget) iz
(0ips^) dökme kallp
(Platten9) epröv
(Abguß) mulaj
(e-r Ohrfeige) bespence yeri
(Nachdruck) istinsah, iktibas
(Ver- l vielfältigung) reprodüksyon °en l.yeniden basmak
(aus e-r anderen Zeitung) makaslamak
(übernehmen) kopya, istinsah etm.; aynini cikarmak

ABDRÄNGEN : German Turkish

l. (zur Seite) yana dogru cekilmege mecbur etm.
mit. püskürtmek, uzaklastirmak,sürmek,atmak
(von j-m) b-den ayirmak

ABDRÜCKEN : German Turkish

l. (Schußwaffe) tetigini cekmek; ateslemek
(Pfeil) atmak
(umarmen) kucaklamak
(j-m das Herz) kalbini parcalamak; yüregine (od. icine) dert olm.; sich ~ iz birakmak

ABDUKTOR : German Turkish

m an. uzaklastinci, abdüktfir

ABDUNSTEN : German Turkish

tebahhiir etm., buharlasmak

ABDÄMMEN : German Turkish

l. (Wasser) baraj (sed, bent) ile durdurmak
fig. (den Fluß e-r Handlung) mani olm.; frenlemek, yava^latmak °ung / bentleme, batardo

ABDÜNSTEN : German Turkish

tebahhur ettirmek, buharlastirmak