Multilingual Turkish Dictionary

BAĞ

BAĞ : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
garden; [meyvə bağı] orchard; botanika bağ botanical gardens pl.;
[yay evi] cottage, country cottage, summer house / cottage; bağ da yaşamaq to live in a summer cottage; bağı kirayə götürmək to rent a summer cottage; bağ a getmək to go* to the country cottage II. s. garden; cultivated; bağ çiçəkləri garden / cultivated flowers III. i. cord, lace; ayaqqabı bağ ı shoelace, shoestring

BAĞ : Az Turkish Farsi

بند
تسمه
طناب
ریسمان
نخ و هرچیز مشابه که برای بستن و گره زدن به کار رود
دسته (گیاه )
پی
بندی که قطعات اسکلت بدن و سایر اعضاء را به هم پیوند. سدّ
رشته ی دوستی
رابط
باغ
بوستان
درختزار
گلزار

BAĞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Meyve ağacları ekilmiş sahe. Meyvə bağı. Alma bağı. Bağ salmaq.
Müxtelif ağaclar ekilmiş sahe. Şəhər bağı. □ Heyvanat bağı
ictimai bağda ve ya parkda elmi meqsedler üçün düzeldilen heyvanxana. Nəbatat bağı
elmi meqsedler üçün dünyanın bütün ölkelerine ve müxtelif iqlimlere mexsus bitkiler yetişdirilen bağ.
məc. Güllük, çiçeklik, yaşıllıq yer. Mə-nim bağım, baharım, həm gülüm, həm bül-bülüm sənsən. S.Ə.Şirvani. Bağı tutar ətri-dəhanım mənim; Eybi nədir, varsa tikanım mənim. A.Sehhet.
məh. Yaylaq, şeherden kenarda bağ-bağat yer, istirahet yeri. Yayda ailəmiz bağa köçür.
Axırda həkim nənəmə dedi:
Bir az qanı azdır, göndər getsin bağa. H.Sarabski.

BAĞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Bağlamağa yarar her şey, ip, kendir, qaytan ve s. Yükün bağlarını açmaq. Ayaqqabı bağı.
Musa kişi yaş ot bağla-rından birini açıb, onların qabağına tökdü. M.İbrahimov. [Kemterov] gah damağındakı papirosu barmaqları arasına alıb sıxır, gah çəkməsinin sallanan bağına baxır, məna ver-mir, daha da yeyinləyir. Mir Celal. // Sarğı.
Deste, kom, bağlı şey, bağlama. [Ara-baçı] haradansa bir bağ yonca gətirdi, saldı atların qabağına. C.Memmedquluzade. Bir bağ vəlim tapammır biçarə yandıra; Möh-tacdır özü və əyalı hərarətə. M.Möcüz.
məc. Bağlayan, birleşdiren, elaqelen-diren şey; elaqe, rabite menasında. Dostluq bağları.

BAĞ : Turkish Turkish

ir şeyi başka bir şeye ya da birçok şeyleri topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne

BAĞ : Turkish Turkish

sargı

BAĞ : Turkish Turkish

ağlam, demet

BAĞ : Turkish Turkish

ılgi, ilişki

BAĞ : Turkish Turkish

kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti

BAĞ : Turkish Turkish

üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası

BAĞ : Turkish Risale

f. Büyük bahçe. Bostan. * Üzüm asmaları bulunan yer. * Üzüm asması

BAĞ : Ottoman Turkish

f. Büyük bahçe. Bostan. * Üzüm asmaları bulunan yer. * Üzüm asması

BAĞ : Turkish German

Band, Binde, Verband, Nestel
Weinberg, Weingarten

BAĞ : Turkish French

"affinité [la]; attache [la]; cordée [la]; lien [le]; nìud [le]; enchaînement [le]; ligament [le], joint [le], ligature [la]; cru [le]"

BAG : English Azerbaijani Turkish

n. kisə, çanta, çamadan
v. kisəyə yığmaq, qoymaq

BAG : English Turkish

n. çanta, çuval, torba, kese, poşet, av çantası; sevimsiz kadın, çekilmez kadın

BAG : English Turkish

v. torbaya koymak, çantaya koymak, çuvala koymak; yakalamak, avlamak, çalmak; aşırmak, iç etmek, germek, şişirmek, sarkmak, torbalanmak

BAG : English Turkish Engineering

V.TORBAYA KOY:N.TORBA

BAG : English Turkish Medicals

Kese, torba

BAG : English Turkish Redhouse

agbäg isim torba; çanta; kese; kesekâğıdı; çuval. fiil (bagged, bagging)
torbalamak, çuvala koymak.
(avı) yakalamak

BAG : English Turkish Textile

torba, çuval; çanta