Multilingual Turkish Dictionary

C

C : Arin Turkish Etimology Dictionary

(c ş z) acıtmaq. azıtmaq. aşıtmaq. aşırtmaq

Ç : Arin Turkish Etimology Dictionary

ç t.
çalmaq: talamaq:

C : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasrnrn üçüncü herfi. Bax ce.

Ç : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasının dördüncü herfi. Bax çe.

Ç : Turuz Dictionary

q.
qaqmaq: çaqmaq: çalmaq. vurmaq.
q. qaqmaq: çaqmaq: çalmaq. vurmaq

Ç : Turuz Dictionary

t. talamaq: çalmaq

Ç : Turuz Dictionary

q.
qaqmaq: çaqmaq: çalmaq. vurmaq.
q. qaqmaq: çaqmaq: çalmaq. vurmaq

Ç : Turuz Dictionary

t. talamaq: çalmaq

Ç : Az Turkish Farsi

چ
یکی از حروف صامت زبان ترکی است که جزء حروف صامت گنگ ، پیشین کامی و انفجاری گروهبندی می شود

C : Turkish Risale

Arabî ayların kısaltmalarında Cemaziyel Evvel ayının kısaltılmış hali

C : Ottoman Turkish

Arabî ayların kısaltmalarında Cemaziyel Evvel ayının kısaltılmış hali

C : English Turkish

n. yüz dolarlık banknot, do [müz.], orta, yüz (romen rakamı)

C : English Turkish

karbon

C : English Turkish military

C FAKTÖRÜ:Nişangah açısında her değişiklik mesafesinde 100 metrelik bir değişikliğe sebep olur

C : English Turkish Engineering

C

C : English Turkish Redhouse

CRomen rakamları dizisinde 744 sayısı, C

C : German Turkish

, C ftse:] n l. Alman alfabesinin ücüncü harn
mus. do notasi
(römische Ziffer) = 100

C : German Turkish

[das] C

C : German Turkish

[das] c