Multilingual Turkish Dictionary

LAĞ

LAĞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< ağ. tor. kələk. sapalaq

LAG : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Rişxend, istehza, ele salma, masqara. Bu sual [kişiye] yersiz, bir az da lağ kimi gəldi. Mir Celal. □ Lağ etmək (elə-mək)
ele salmaq, istehza etmek, araya qoy-maq, masqaraya qoymaq, gülmek. Camalın-dan mələk xəcalət çəkər; Hüsnün eylər aya, günə lağ, gəlin! M.P.Vaqif. [Reşid:] Mənim nə həddim var sənə lağ eləyim. Ə.Haqver-diyev. [Qızyeter:] Bayaqdan lağ eləyirdi, indi özünün ürəyi gedir. M.İbrahimov. Lağa qoy-maq
bax lağ etmək (eləmək). Odur, uşaq yenə kərbəlayıdan əl çəkmir, onu lağa qo-yub yoruluncaya qədər gülürdü. M.Hüseyn. [Hümmet Zülfüqara:] çıxart bu demaqoqu, sənə deyirəm. Küçələrdə bizi lağa qoyduğu daha bəsdir. B.Bayramov.

LAĞ : Azerbaijani English Dictionary

i. mockery, derision, ridicule; lağa qoymaq to mock [d.], to ridicule [d.], to make* an object of derision [d.]; lağ etmək to make* fun of; to jeer [at], to scoff [at]; bir kəsi lağa qoymaq to make* game of smb., to have* a game with smb.; Məni lağa qoyursan? Are you having a game with me?

LAĞ : Az Turkish Farsi

مسخره
پوزخند
متلک
بذله
لهو و لعب

LAG : Turkish Risale

f. Lâtife, şaka. * Oyun

LAG : Ottoman Turkish

f. Lâtife, şaka. * Oyun

LAG : English Azerbaijani Turkish

I.
n. time lag yubanma, geriyə qalma
v. geridə qalmaq, dalda qalmaq II. [old lag] dan. katorqa çəkən adam

LAG : English Turkish

n. geri kalma, gecikme, duraklama, mahkum, hükümlü, kazan kaplama tahtası

LAG : English Turkish

v. geri kalmak, gecikmek, duraklamak, tahta kaplamak, yalıtım malzemesi ile kaplamak

LAG : English Turkish Engineering

V.GECİK:N.GECİKME

LAG : English Turkish Medicals

Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman;
Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları

LAG : English Turkish Redhouse

lagläg fiil (lagged, lagging)
behind
den geri kalmak.
oyalanmak. isim geri kalma, gerilik. sıfat ağır, geri