Multilingual Turkish Dictionary

RADAR

RADAR : Azerbaijani English Dictionary

I. i. radar II. s. radar; radar qurğusu radar installation

RADÄR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ing.] b ax radiolokator. Radio-lokasiyada işlədilən qurğulara radiolokator deyilir. Bəzi yerlərdə bunları müxtəsər ola-raq radar adlandırırlar. "Radiolokasiya".
RAD[D]Ə is. [ər.] Vaxt bildiren reqem-lerden sonra gelerek hemin reqemin tex-mini olduğunu gösterir (adeten "radeleri" ve "radelerinde" şeklinde işledilir). Saat beş radələri idi.
Axşam saat on radələrindən xoruz səslənənədək içəridən həvəngdəstənin səsi gəldi. Ə.Haqverdiyev. Saat iki radə-lərində Mehman yan otağa keçib soyundu. S.Rehimov.

RADAR : Turkish Turkish

adyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan aygıt

RADAR : Turkish English

n. radar, radar set

RADAR : English Turkish

adj. radar

RADAR : English Turkish

n. radar

RADAR : English Turkish military

RADAR:Nesnelerin mesafesi istikameti ve/veya irtifası hakkında bilgi sağlayan elektronik tespit cihazı

RADAR : English Turkish Computer & Electronic

adar

RADAR : English Turkish Redhouse

a.darrey'dar isim radar

RADAR : German Turkish

m, n radar
anläge / radar tesisati
empfänger m radar reseptörü; skiyatron
gerät n radar (aleti)
schirm m radar ekrani

RADAR : German Turkish

{'ra:da:r} r,s radar

RADAR : German Turkish

[der] radar

RADAR : German Turkish

,s radar