Multilingual Turkish Dictionary

DAM

DAM : Azerbaijani English Dictionary

i.
roof; bir kəslə bir dam altında yaşamaq to live under one / the same roof with smb., to share a house with smb.; Mən onlarla bir dam altında yaşaya bilmərəm I can;t live under one roof with them;
cattle-yard;
hut, shack, shanty, mud-hut;
d.d. quod, lock-up, small prison; dama salmaq bax damlamaq

DAM : Az Turkish Farsi

بام
سقف
دخمه
اتاقک
جای سرپوشیده
خانه
پشت بام
آغل
زندان

DAM : Turuz Farsca - Türkce

çatma tələ

DAM : Turuz Farsca - Türkce

çaval çavtal. malqara. əhşam. əğnam

DAM : Turuz Farsca - Türkce

tusağ duzağ. (< tusmaq. tutmaq)

DAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Ev, bina, tikili. Şəhərin dar küçələri, sıx həyətləri, qaranlıq damları onları təmin etmədi. Mir Celal. // Əsas bina-nın yanında tikilmiş ve ona yapışıq otaq ve s. Şərəfnisə xanım ikinci damda ahəstə ağlaya-ağlaya yun darayır. M.F.Axundza-de. □ Qara dam
bacası tavamnın orta-sında olduğu üçün daim hisli olan, pencere-siz, ibtidai ev; daxma. Kənddəki evlərin ha-mısı torpağın altında tikilmiş qara damlar-dan ibarət idi. İ.Əfendiyev. Bütün kənd tək-bacalı qara damlarda, ya ömründə gün üzü görməyən qabağı səkili tövlələrdə yaşayır-dı. S.Rehimov.
Evin, binanın, tikilinin örtüsü. Dama çıxmaq. Damdan yağış dammaq. Kirəmit dam. Damı qırlamaq.
Biz eyvanda və damın üstündə vaxtımızı keçirirdik. C.Memmedqu-luzade. Hündür evlərin damlarını ağappaq qar örtmüşdü. M.İbrahimov. Adamlar damın üstündə gecələyirdilər. Ə.Memmedxanlı.
Bir, ya iki terefi açıq, üstüörtülü yer, tikili. [Əsger bey:] A kişi, indi bu dumanda, çiskində kazaklar tamam dam altına yığı-şıblar. M.F.Axundzade.
Heyvanları saxlamaq üçün qapalı yer; bina, tövle. Komandan ilə Musa mal damına yanaşdılar. M.Hüseyn. Qoyun, quzu, dana, xötək; Mal-qara dolur dama. B.Vahabzade.
məc. Hebsxana, qazamat. □ Dama basmaq (qatmaq, salmaq)
hebs etmek, hebse salmaq. Xülasə, qəzetləri bağlamaq-da və yazıçılarını dama qatmaqda mən hö-kuməti haqlı tutmuram. C.Memmedquluza-de. Dama girmək
hebs edilmek, hebse alınmaq. [Keremov:] Olmaz da, pulları ye-misən, üstündən su da içmisən. Indi dama girəndə ağlın başına gələr. S.Rehman.
◊ Bir dam(ın) altında
bir yerde, bir evde, bir menzilde, beraber, yanaşı. Indi bu adam [Zeynal] onunla bir dam altında bə-rabər yaşamaq istəməyirdi. S.Hüseyn. O zaman bir damın altında birləşən iki qəlbin bəxtiyarlığı məni qorxudurdu. İ.Əfendiyev.

DAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] klas. Tele, cele, tor. Zülfü-nü əhli-vəfa seydinə dam eyləyəli; Məni ol damə giriftar bilibdir, bilirəm. Füzuli. □ Dam qurmaq
tele qurmaq, hiyle düzeltmek. Xalqa bunlar hamı qurublar dam; Bir bunu anlamaz bu qövmi-avam. S.Ə.Şirvani.

DAM : Turkish Turkish

yapıları dış etkilerden korumak amacıyla, üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm

DAM : Turkish Turkish

toprak damlı ev, küçük ev

DAM : Turkish Turkish

özellikle sıcak bölgelerde evlerin yazın gecelenen düz üst bölümü

DAM : Turkish Turkish

ahır

DAM : Turkish Turkish

tutukevi

DAM : Turkish Turkish

dansta kavalyenin eşi

DAM : Turkish Turkish

ıskambil kâğıtlarında kız

DÂM : Turkish Risale

f. Tuzak. ağ, hile

DÂM : Ottoman Turkish

f. Tuzak. ağ, hile

DÂM : Ottoman Turkish

tuzak, hile, tavan

DAM : Turkish Turkish Arqo

tutuk evi

DAM : Turkish English

n. roof, partner (lady), queen

DAM : Turkish German

Dame
Dach; Stall; Gefängnis

DAM : Turkish French

toit [le], courverture [la]

DAM : English Azerbaijani Turkish

I. anac, dişi heyvan II.
n. damba, torpaq bənd
v. bənd çəkmək, qabağını bağlamaq [suyun]

DAM : English Turkish

n. baraj, hazne, engel; toplama havuzu; anne hayvan; set

DAM : English Turkish

v. baraj yapmak, engellemek; set çekmek

DAM : English Turkish Redhouse

damdäm isim baraq, set, su bendi. fiil (dammed, damming)
e set çekmek