Multilingual Turkish Dictionary

FAL

FAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

fal açan: fala baxan

FAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

baxa. bağa.
fallara, liflərə ayırmaq: tilitmək. qarışdırmaq

FAL : Turuz Farsca - Türkce

açı

FAL : Turuz Farsca - Türkce

aval (< av). ilərni öğrəşmə işi

FAL : Turuz Farsca - Türkce

axı

FAL : Turuz Farsca - Türkce

aqla

FAL : Turuz Farsca - Türkce

uyruq

FAL : Turuz Farsca - Türkce

çal qaç. qaş. dil. dilim. qoxuluq. qoxluq. dadlıq. dadımlıq. örnək. dənə. dənək. dadı. (nimunə). öğür. oyur. yumruq. numruq. udruq. uçruq. sırıq. nimunə. sarqıt. salqıt. sırqıt. görnəklik. göstərimlik. göstərməlik. görsətimlik. görsətməlik. görk. uml

FAL : Turuz Farsca - Türkce

çəkə

FAL : Turuz Farsca - Türkce

çəkəs

FAL : Turuz Farsca - Türkce

dilmə

FAL : Turuz Farsca - Türkce

gözüv

FAL : Turuz Farsca - Türkce

qoz
qoz açmaq: qoz qırmaq: fal açmaq, yormaq.
qozu bağlı: falə bağlı

FAL : Turuz Farsca - Türkce

qurə rəməl

FAL : Turuz Farsca - Türkce

qurşun

FAL : Turuz Farsca - Türkce

sürgə fayl

FAL : Turuz Farsca - Türkce

taş
daş salmaq: bir daş ilə fala baxmaq.
daş saldırmaq: fala baxtırmaq.
daş saluvçu: falcı

FAL : Turuz Farsca - Türkce

uğur taleh. baxı

FAL : Turuz Farsca - Türkce

uma

FAL : Turuz Farsca - Türkce

umu

FAL : Turuz Farsca - Türkce

yora qismət. şans

FAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Falçrlarrn noxuda, suya, güzgüye, kitaba ve s.-ye baxmaqla gele-cekden ve ya keçmişden xeber vermesi. Fala inanma, falsız da qalma. (Mesel). Fal göstərirdi ki, dan ulduzunun karvanqıran ilə ötüşüb qovuşmağı gözlənir. Mir Celal. □ Fal açmaq fala baxmaq
noxuda, suya, güzgüye, kitaba ve s.-ye baxmaqla gelecekden ve ya keçmişden xeber vermek. Şeyx Şabanın arvadı Gülsüm xala da məhəl-lədə məşhur idi, çünki yaxşı ruh tutardı, çöp ötürərdi, noxud falı açardı və həcəmət qo-yardı. Ə.Haqverdiyev. [Güler:] Qoy bir fala baxım, görək bizim getməyimiz uğurlu ola-caq, ya yox? S.Rehman. Qulaq falı
tesa-düfen eşitdiyi söhbetden netice çrxarmaqla fala baxma. Axşam Hacı evdə ikən Kəblə Xeyransa xanım əlinə bir ayna götürüb küçə qapısına qulaq falına gedir. H.Sarabski.
məc. klas. Bext, tale. Açıram məshəfi yüz dəfə, əlif-lam gəlir; Qamətü zülfdə, ey dil, nə gözəl falın var. S.Ə.Şirvani. Koroğlu bu işi yaxşı fal hesab eləyib çox sevindi. "Koroğlu".

FAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Toyuğun başqa yerde deyil, müeyyen olunmuş yerde yumurtlamasr üçün ora qoyulan yumurta. Yumurtlamadı, yumurt-lamadı, falını bəs neylədi? (Ata. sözü). [Şah-peri:] Bu qıza yüz dəfə demişəm ki, toyuğa fal qoy, yenə dəyadından çıxarır. B.Bayramov.

FAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Dilim. Bir fal çörək.

FAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [holl.] Yelkeni qaldrrmaq üçün istifade edilen kendir.

FAL : Turuz Dictionary

-fal fal, qaş qaş ayrılmaq: qaşlanmaq. sürgənmək

FAL : Turuz Dictionary

aval (< av). ilərni öğrəşmə işi..¶-ulduz falı: müçəl (üzbək). bürc. ¶fala baxmaq: avıc açmaq: avıca baxmaq..¶-fala baxdırmaq: avıc açdırmaq..¶-falına bax: avcına qara: avcına bax

FAL : Turuz Dictionary

-fal fal, qaş qaş ayrılmaq: qaşlanmaq. sürgənmək

FAL : Turuz Dictionary

aval (< av). ilərni öğrəşmə işi..¶-ulduz falı: müçəl (üzbək). bürc. ¶fala baxmaq: avıc açmaq: avıca baxmaq..¶-fala baxdırmaq: avıc açdırmaq..¶-falına bax: avcına qara: avcına bax

FAL : Azerbaijani English Dictionary

i. fortune-telling; [rəml] augury, soothsaying; əl falı, ələ baxıb fal açma palmistry, chiromancy; kart falı, kart ilə fal açma card-reading, cartomancy; fal açmaq, fala baxmaq to tell* fortunes; kart ilə fala baxmaq / fal açmaq to tell* fortunes by cards; bir kəsin falına baxmaq to tell* smb.;s fortune; qəhvə tortası ilə fal açmaq % to read* the tea-leaves, to make* wild guesses

FAL : Az Turkish Farsi

پیشگویی
طالع
قاچ

FAL : Turkish Turkish

geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma, bakı

FAL : Turkish Risale

Uğur. Baht. Tali'. (Bak: Tefe'ül)

FAL : Ottoman Turkish

Uğur. Baht. Tali'. (Bak: Tefe'ül)

FÂL : Ottoman Turkish

fal, belirti, uğur

FAL : Turkish Turkish Encyclopedic

İnsanların geleceklerini öğrenmek, kısmetlerini, karşılaşacakları olayları anlamak (iddasında olanlar) için iskâmbil, kahve telvesi, bakla gibi araçlarladan anlam çıkarmalarına fal denir.*

FAL : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla gelecekte olacak olayların tahmin edilmesi. Falla kehanet arasındaki fark, kehanetin daha evrensel olması, falın ise bireysel çizgide kalmasıdır. ( Bakınız; Kehanet )

FAL : Turkish English

n. fortune, luck, chance; fate