Multilingual Turkish Dictionary

FAUNA

FÄUNA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [lat.] Her hansr bir erazinin ve ya geoloji dövrün heyvanlar alemi, bütün heyvan növleri; heyvanat alemi. Səhra faunası. Abşeronun faunasını tədqiq etmək.
- Dənizlərin əmələ gəlməsi tarixi başqa-başqadır. Buna görə qonşu dənizlərin fau-nası çox vaxt müxtəlif olur. "Sualtr alem".

FAUNA : Turkish Turkish

elli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy

FAUNA : Turkish Turkish

u hayvanların tanımını yapan yapıt

FAUNA : Turkish Turkish Genetik

Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü

FAUNA : Turkish Turkish Tdk Karsiliklar

Hayvan varlığı

FAUNA : Turkish Turkish Yabanci Kelimelerin Karsiligi

Lâtince. "Belirli bir bölgede yetişen her türlü hayvanın hepsi" anlamında kullanılan bu söz için daha önce "direy" sözü önerilmiş, ancak tutunamamıştır. Kurulumuz, bu ayki toplantısında fauna sözüne karşılık olarak hayvan varlığı kelimesini önermiştir. Örnek: Van Gölü çevresinin hayvan varlığı çeşitlilik gösterir

FAUNA : English Turkish

n. fauna, hayvanat, bölge hayvanlarının tümü, direy

FAUNA : English Turkish Redhouse

fau.nafô'nı isim (faunas/faunae) fauna, direy

FAUNA : German Turkish

mecmuai hayvanat; direy, dogay, fauna