Multilingual Turkish Dictionary

HABIT

HABIT : Turkish Risale

Susturucu. * Batıl kılan. İptal ettiren. * Değersizleşen

HABÎT : Turkish Risale

Fâsid, yaramaz, bozuk

HABÎT : Ottoman Turkish

Fâsid, yaramaz, bozuk

HABIT : Ottoman Turkish

Susturucu. * Batıl kılan. İptal ettiren. * Değersizleşen

HABIT : English Azerbaijani Turkish

1] vərdiş, adət, qayda; acquire [yaxud get] the habit of vərdiş qazanmaq, be in the habit of doing smth. bir şeyi eləmək vərdişi olmaq [yaxud qaydası olmaq] 2] qəddi-qamət, bədən quruluşu 3] xüsusiyyət, xassə, səciyyəvi xüsusiyyət 4] köhn. paltar, libas, geyim

HABIT : English Turkish

n. alışkanlık, adet, huy, yapı, kafa yapısı, bağımlılık, elbise, kıyafet, yaşam biçimi

HABIT : English Turkish Biologic

alışkanlık

HABIT : English Turkish Medicals

İtiyat, alışkanlık, huy;
Özel şekilde büyüme veya yetişme

HABIT : English Turkish Redhouse

hab.ithäb'ît isim
alışkanlık, itiyat, âdet.
Hristiyanlık din görevlilerine özgü kıyafet

HABIT : German Turkish

m, n z. va. elbise, kilik. klyafet Quell mutat, daimt
us m görünüs, durum, vaziyet

HABIT : French Turkish

[le] elbise, giysi

HABIT : French Turkish

giysi