Multilingual Turkish Dictionary

LAP

LAP : Arin Turkish Etimology Dictionary

ap.
həp. tam.
lap çox: aşa çox. bərk çox. çox
çox. yaqşı çox. iyi çox. bol bol.
xap. çap.
vurqulama yanısı. baş səsliyə uyaraq bu biçiləri alır. çap. xap. həp. tam. tamam. arıq. teyxa. büsbütün.- əpiyi: lap yaxcı.
ipinci: lap nazik, gözəl.
apaçıq: büsbütün açıq.
apansız: birdən. yadda olmayırkən. bəğtətən.
arıq. teyxa. büsbütün. tamam. tamamən.
it nəisə yalarkən, sulu yumşaq nərsənin bir yerə girib çıxmasın yansıdan səs.
lap diyə səs verir.
it suyu lap lap içdi.
ət qaynaqdan lap yerə düşdü.
yap. teyxa. həp. tüzüvünləy. aralıqsız. arasız. birbiri üstünə.
lap çox: başlıca. ümdətən.
başlıca suçu kimdə görürürsü.
alış verşi başlıca məndən edənlərdə var

LAP : Arin Turkish Etimology Dictionary

elə.
elə indi: lap indi: haydindi!. tez olda. tələs. dər hal.
lap soylu: lap əsil. qatı.
lap çox: iyidən iyiyə. çoxdanda çox.
lap birdən: apansız. heç gözləmədən. pek ansızın.
lap iyi: əpey < əp iyi. əpəy iyi. bir xeyləh. olduqca çox.
lap doğrusu: açıqcası. ciddən.- lapanın örtüyü: qalob. qolab. dolab

LAP : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əd. Sözlerin qabağına gelerek, onların menasını daha da şiddetlendirir, deqiqleş-dirir. Bu söz onun lap ürəyindən oldu. Yayın lap isti günü idi. Evdə lap tək qalmışdım.
Sürtdü kamançaya ayı əllərin; Az qaldı ki, lap qopara tellərin. A.Sehhet. Bir həftə idi ki, Usta Ağabala dəlləkyanına getməmişdi, ba-şını tük lap deşirdi. çemenzeminli. Yolçu sə-sini lap yavaşıdıb soruşdu. S.Rehman.

LAP : Turuz Dictionary

tam.
tam doldurulmuş: lap doldurulmuş.
dal. tay. eynən.
dal özüdü.
dal orta: lap orta.
suyun dal ortasında.
dal düş: günorta.
lap yaxcı: yaxcıdan yaxcı. yeydən yey. yeğdən yeğ. yeyrətin. yeğrətin. alitərin. behtərin.
lapazı: yeniği. həddiəqəlli.
yeniği bir ay gözləməlisiz

LAP : Turuz Dictionary

-lap azı: heç olmasa. kəmkəsin.
bu dağın fırtınası kəmkəsin daş çanqılı oynadar.
nərsənin lap isti, qızqın çağı, evrəni: gərməgər. gərməgəy. gərnəgər. gərnəgəy. (> gərmagərm).
lap bası: lap sonu. ən çoxu. geysəqəy. qaysaqay. geysə. qaysa. olsa olsa. olsun olsun.
bu parça geysəqəy beş quruş olur.
lap sonu: lap bası. ən çoxu. geysəqəy. qaysaqay. geysə. qaysa. olsa olsa. olsun olsun.
bu parça geysəqəy beş quruş olur

LAP : Turuz Dictionary

xapaxap. düz. lap düz. tuşbatuş.
sıldırım qayanın xapaxap ucunda.
ırmağın xapaxap yanında

LAP : Turuz Dictionary


lap çoxu: olsa olsa. həddəksəri.
çox uçunma göylərdən, lap ucanın gömən yeri topraqdır, hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var. (əğinin. gövdənin)

LAP : Turuz Dictionary

dənğ. tinğ. ən.
tinğ başında: lap üstündə.
dal. tam.
dal ortasında.
tap. tam.
tap indi: tam indi: lap indi: elə indi.
ötək. ötəh.
ötək arıq.
entayın. ən.
entayın kiçik: lap kiçik. ən kiçik.
oq. elə.
oq indi: lap indi. elə indi.
oq bu gün gedərim..
op ob.
opyuxar: lapuca.
çağ. tax. tam.
çağ öylə oldu.
çağlı. çalı.
çalı özüdü: elə özüdür..
ək.
aylap: bütün bir ay.
bir aylap kətdə gəzdi: qaldı, dolandı.¶-lap ara: alaran.
işin alaranında gəlib çıxdı. ¶
lap başdan: ilk başdan.¶-lap düz. lap doğru: oxtuq.¶
lap gönəndi: lap könlümcədir. lap mən deyəndi.¶-lap hazır: lap hazır. tap tayın

LAP : Turuz Dictionary


kan. çox.
kan tutarlı varsa bir nə tapmasan içdən qıraq. (kan: çox. lap). (içdən: içində olandan. mə'nəviyyatdan).
ok. artıq. həm.
baldanda şirin əğrisinə ok düzünə. (baldanda şirin əğrisinə həm düzünə.
çinğ.
çinğ dolu: dop dolu.
çinğ dolu göl: dop dolu göl.
lap aşaq: lap alçaq. dib ətək.
özün çox bəğənən dib ətək düşər.
lap başda: aldıbaş.
gülün yaşı suya bağlı, kişi sevgidən dağlı, sevgisiz kişi lap heçə bağlı

LAP : Turuz Dictionary

tam.
tam doldurulmuş: lap doldurulmuş.
dal. tay. eynən.
dal özüdü.
dal orta: lap orta.
suyun dal ortasında.
dal düş: günorta.
lap yaxcı: yaxcıdan yaxcı. yeydən yey. yeğdən yeğ. yeyrətin. yeğrətin. alitərin. behtərin.
lapazı: yeniği. həddiəqəlli.
yeniği bir ay gözləməlisiz

LAP : Turuz Dictionary

-lap azı: heç olmasa. kəmkəsin.
bu dağın fırtınası kəmkəsin daş çanqılı oynadar.
nərsənin lap isti, qızqın çağı, evrəni: gərməgər. gərməgəy. gərnəgər. gərnəgəy. (> gərmagərm).
lap bası: lap sonu. ən çoxu. geysəqəy. qaysaqay. geysə. qaysa. olsa olsa. olsun olsun.
bu parça geysəqəy beş quruş olur.
lap sonu: lap bası. ən çoxu. geysəqəy. qaysaqay. geysə. qaysa. olsa olsa. olsun olsun.
bu parça geysəqəy beş quruş olur

LAP : Turuz Dictionary

xapaxap. düz. lap düz. tuşbatuş.
sıldırım qayanın xapaxap ucunda.
ırmağın xapaxap yanında

LAP : Turuz Dictionary


lap çoxu: olsa olsa. həddəksəri.
çox uçunma göylərdən, lap ucanın gömən yeri topraqdır, hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var. (əğinin. gövdənin)

LAP : Turuz Dictionary

dənğ. tinğ. ən.
tinğ başında: lap üstündə.
dal. tam.
dal ortasında.
tap. tam.
tap indi: tam indi: lap indi: elə indi.
ötək. ötəh.
ötək arıq.
entayın. ən.
entayın kiçik: lap kiçik. ən kiçik.
oq. elə.
oq indi: lap indi. elə indi.
oq bu gün gedərim..
op ob.
opyuxar: lapuca.
çağ. tax. tam.
çağ öylə oldu.
çağlı. çalı.
çalı özüdü: elə özüdür..
ək.
aylap: bütün bir ay.
bir aylap kətdə gəzdi: qaldı, dolandı.¶-lap ara: alaran.
işin alaranında gəlib çıxdı. ¶
lap başdan: ilk başdan.¶-lap düz. lap doğru: oxtuq.¶
lap gönəndi: lap könlümcədir. lap mən deyəndi.¶-lap hazır: lap hazır. tap tayın

LAP : Turuz Dictionary


kan. çox.
kan tutarlı varsa bir nə tapmasan içdən qıraq. (kan: çox. lap). (içdən: içində olandan. mə'nəviyyatdan).
ok. artıq. həm.
baldanda şirin əğrisinə ok düzünə. (baldanda şirin əğrisinə həm düzünə.
çinğ.
çinğ dolu: dop dolu.
çinğ dolu göl: dop dolu göl.
lap aşaq: lap alçaq. dib ətək.
özün çox bəğənən dib ətək düşər.
lap başda: aldıbaş.
gülün yaşı suya bağlı, kişi sevgidən dağlı, sevgisiz kişi lap heçə bağlı

LAP : Azerbaijani English Dictionary

əd. too, very, in a high degree, extremely, quite, fully; exactly, precisely; really; truly; lap yaxşı very good; özünü lap yaxşı hiss etmək to feel* very / quite well; lap çox too much; too many; O, lap cavandır He / She is quite / too young; O, lap asta-asta gedirdi She walked very slowly; Zavallı qız lap kordur The poor girl is stone-blind; Bu lap sənə lazım olan kitabdır This is the very book you need; Evdə lap tək qalmışdım I stayed at home quite alone

LAP : Az Turkish Farsi

علامت صفت تأکیدی
مانند لاپ گؤزل یعنی بسیار زیبا

LAP : Turkish Turkish

yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır

LAP : Turkish Turkish

lenf düğümlerindeki büyümeler, değişiklikler

LAP : Turkish Turkish Tip Terimleri

Lenfadenopati'nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir

LAP : English Azerbaijani Turkish

I. n. 1] diz üstü, qucaq; the mother had the bady on her lap ana uşağı dizləri üstünə oturtdu 2]. idm. məsafə, çapışma, qaçış, dövrə; in the lap of luxury təmtəraq içində, eyni-işrət içində II.
n. şappıltı [dalğaların və s.]
v. 1] lap up içmək [it, pişik haqda]; acgözlüklə içmək 2] şappıldamaq [dalğalar]

LAP : English Turkish

n. kucak, dizüstü etek, etek, halat, ip, tur, etap, kat, köpek maması (sulu), şapırtı, dalga sesi

LAP : English Turkish

v. sarmak, dolamak, örtmek, üstüne koymak, üst üste gelmek, tur yapmak, yalayarak içmek, şapır şupur içmek, şapırdatmak, oburca yemek, yalayıp yutmak

LAP : English Turkish military

MAYIN TARAMA ŞERİDİ:Deniz mayın harbinde, bir mayın tarama gemisine veya tarama birliğine tahsis edilen ve bunların tarama yaparak içinden geçecekleri kısım veya deniz şeridi

LAP : English Turkish Redhouse

lapläp fiil (lapped, lapping) (yarışta) (rakibini) bir devirlik mesafe ile geçmek. isim, spor tur

LAP : English Turkish Textile

vatka

LAP : English Turkish Haberlesmesi

(Local Access Provider, Yerel Erişim Sağlayıcı)
Belirli bir coğrafi bölgede veri iletişimi için alt yapı hizmetleri sunan kurum