Multilingual Turkish Dictionary

BAC

BÂC : Turkish Risale

f. Vergi. * Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. * Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. * Renk. * Çeşit

BÂC : Ottoman Turkish

f. Vergi. * Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. * Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. * Renk. * Çeşit

BAÇ : Turkish Turkish Encyclopedic

Osmanlı Devleti'nde gümrükten geçirilen ticari mallar ile satılmak üzere pazara getirilen mallardan alınan vergidir. (*a.)

BAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

kəsit. xirac < qırcaq. qırac. güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, süzdürmək.
bac almaq: bacalanmaq. qıraclamaq qırcaqlamaq > xiraclamaq. güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, süzdürmək

BAC : Turuz Farsca - Türkce

çapıt çapda

BAC : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] köhn.
Keçmiş zaman-larda bir yerden başqa bir yere aparılan mal ve saireden alınan rüsum, vergi. Koroğlu karvanın qabağını kəsdi, bac verməklərini söylədi. "Koroğlu". // ümumiyyetle, vergi. // Mec. menada. klas. Ta ki ol ahu gözün mülki-Xütəndən bac alır. Xetayi. Səbzə gülə verdi müşk bacın; Gül səbzəyə mülkünün xəracın. Füzuli.
tar. Qalibin meğlubdan aldığı tezminat, vergi. Gəl sənə söyləyim, bazirganbaşı; Gəl-mişəm səndən bac alam, gedəm. "Koroğlu".
məc. İntiqam, qisas, evez çıxma. [Ter-lan xanım:] Zəmanəyə bax! Işə bir bax. Gör kim kimdən bac alır! Mir Celal.

BAC : Turuz Dictionary

ağırlıq. ağrıq. xirac.
çalğut. alğur. xirac.
albas (basıb alınan nərsə). albıq. xirac

BAC : Turuz Dictionary

tölüt. salqıt

BAC : Turuz Dictionary

daranaq. darana. rüşvə. lotuxərci

BAC : Turuz Dictionary

tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. qənimət. xirac. cizyə.
verit. xirac

BAC : Turuz Dictionary

ağırlıq. ağrıq. xirac.
çalğut. alğur. xirac.
albas (basıb alınan nərsə). albıq. xirac

BAC : Turuz Dictionary

tölüt. salqıt

BAC : Turuz Dictionary

daranaq. darana. rüşvə. lotuxərci

BAC : Turuz Dictionary

tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. qənimət. xirac. cizyə.
verit. xirac

BAC : Azerbaijani English Dictionary

i. tax; bac vermək to give* taxes; bac almaq/yığmaq to collect taxes

BAC : Az Turkish Farsi

: باج، ماليات. باج آلان (bac alan)
باج گيرنده، ماليات بگير.
نام نژادي از اسبهاي اصيل ايلات قشقايي

BAC : French Turkish

"[le] araba vapuru; gerdel; su tankı "