Multilingual Turkish Dictionary

RAM

RAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

yola

RAM : Turuz Farsca - Türkce

arqaş

RAM : Turuz Farsca - Türkce

aşılğan

RAM : Turuz Farsca - Türkce

ağımlı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

ağlı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

aşəğən

RAM : Turuz Farsca - Türkce

aşəğər

RAM : Turuz Farsca - Türkce

azman

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oynalan

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oynalar

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oynəğən

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oynəğər

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oynu vağlı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oynuəğik

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oyunlanan

RAM : Turuz Farsca - Türkce

oyunlanar

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uyruqsın

RAM : Turuz Farsca - Türkce

dinlər

RAM : Turuz Farsca - Türkce

dölək

RAM : Turuz Farsca - Türkce

el

RAM : Turuz Farsca - Türkce

enik

RAM : Turuz Farsca - Türkce

eniş

RAM : Turuz Farsca - Türkce

enişik

RAM : Turuz Farsca - Türkce

əğikboyun

RAM : Turuz Farsca - Türkce

ərin (< ərimək)

RAM : Turuz Farsca - Türkce

əsir

RAM : Turuz Farsca - Türkce

əslək (< əsmək)

RAM : Turuz Farsca - Türkce

gerin qudurqan olmayan

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qanıt

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qaraşlı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qoni

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qoybaş

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qulaqalan

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qulaqalar

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qulaqverən

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qulaqverər

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qulluqçu

RAM : Turuz Farsca - Türkce

quni

RAM : Turuz Farsca - Türkce

qüni

RAM : Turuz Farsca - Türkce

muxur

RAM : Turuz Farsca - Türkce

sayqılı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

silik

RAM : Turuz Farsca - Türkce

söz dinlər

RAM : Turuz Farsca - Türkce

sözə baxım

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tabin

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tabınlı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tanıqsın

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tapın

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tapınar

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tapınlı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tinlər

RAM : Turuz Farsca - Türkce

tölək

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uyan

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uyar

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uyqan

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uysal

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uysal usal

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uysuq

RAM : Turuz Farsca - Türkce

uyucu

RAM : Turuz Farsca - Türkce

üzyola

RAM : Turuz Farsca - Türkce

üzyola iqtidaən. itaətkar. tabe. tərbiyəli

RAM : Turuz Farsca - Türkce

yamıl lamıl. amıl. əmik. yumşaq. yavıl. ılım. orta. mötədil.
amıl gün, hava

RAM : Turuz Farsca - Türkce

yavaş

RAM : Turuz Farsca - Türkce

yenik

RAM : Turuz Farsca - Türkce

yenişik

RAM : Turuz Farsca - Türkce

yumşaq başlı

RAM : Turuz Farsca - Türkce

yusuk

RAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fars. ]: ram etmək
özüne tabe et-mek, özüne alışdırmaq, baş eydirmek, özüne lazım olan şekilde deyişmek; ehlileşdirmek. Kərəm bir neçə ildən sonra atı tutub öyrətdi, özünə ram elədi. M.Hüseyn. Ram olmaq
tabe olmaq, baş eymek. Görürəm, suların gizli qüdrəti; Insanın əlində indi ram olur. R.Rza. [Qaşqa day] yavaş-yavaş adamlara ram olurdu. I.Əfendiyev.

RAM : Turuz Dictionary


başın qoymaz söz dinləməz uşaqdan, işlək ərin tovaş yılığ yeğ gəlir. (ərin: ram. uysal. usal). (tovaş: güclü)

RAM : Turuz Dictionary


başın qoymaz söz dinləməz uşaqdan, işlək ərin tovaş yılığ yeğ gəlir. (ərin: ram. uysal. usal). (tovaş: güclü)

RAM : Azerbaijani English Dictionary

i. ram etmək
to subordinate [d. to], to tame [d.], to subdue [d.]; ram olmaq to submit [to];
hərb. to place [d. under], to place [d.] under the command

RAM : Az Turkish Farsi

:
آرام، ساكت.
اهلي. (مقابل وحشي)

RAM : Turkish Turkish

oyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan

RAM : Turkish Risale

f. İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad

RAM : Ottoman Turkish

f. İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad

RÂM : Ottoman Turkish

oyun eğme

RAM : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.) er.
itaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan.
iki isimlerde kullanılır. ramcan, ramcanan gibi

RAM : English Azerbaijani Turkish

n. 1] qoç, qoyun 2] hidravlik taran [texnikada]
v. 1] taran eləmək 2] vurmaq, çalmaq, döymək 3] döyəcləmək, toxaclayıb bərkitmək

RAM : English Turkish

n. koç, mancınık, şahmerdan, su mengenesi, gemi mahmuzu

RAM : English Turkish

n. koç [astr.], koç burcu [astr.], koç takımyıldızı [astr.]

RAM : English Turkish

v. toslamak, çarpmak, vurmak, çakmak, doldurmak (silah), sokmak, zorla tıkmak, mahmuz ile çarpmak (gemi)

RAM : English Turkish military

SÜRMEK:Yerine oturtmak üzere itmek; bir mermiyi topun namlusuna yerleştirmek

RAM : English Turkish Engineering

RAM

RAM : English Turkish Nuclear Science

çıkma,tırmanma,yokuş

RAM : English Turkish Redhouse

RAMräm isim, kısaltma Random-Access Memory

RAM : English Turkish Haberlesmesi

(Random Access Memory, Rastgele Erişimli Bellek)
Bir mikrobilgisayarda üzerinde çalışan dökümanların ve uygulamaların yüklenip, çalıştırıldığı geçici hafıza birimi